O FESTIVALU

Asie vzdálená a blízká
 
Praha, Žluté lázně, 26. 9. 2020


Projekt Asie vzdálená a blízká navazuje na úspěšné ročníky v roce 2016, 2017, 2018 a 2019, které proběhly ve spolupráci s Městskou částí Praha 3. V roce 2019 se představil Vietnam, Indonésie, Japonsko, Korea, Thajsko a Indie, Mongolsko a Čína. Letos rozšíříme o další zajímavé země. Projekt má za cíl zvýšit povědomí majoritní společnosti o asijskou kulturu a zároveň aktivně zapojit českou společnost do vzájemného bližšího poznání. Otevřenou, nekonfliktní formou chceme změnit pohled na Asiaty a jejich kulturu, která je českým občanům vzdálená a často těžko pochopitelná.

Festival podpoří projekt „Daruj dřeň, daruješ život“, který se realizuje ve spolupráci s profesorem Petrem Sedláčkem, vedoucím transplantační jednotky FN Motol Praha a Českým národním registrem dárců
v Plzni s cílem oslovit asijské dárce kostní dřeně.

 

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády je omezen počet návštěvníků v areálu na 1000 osob.

KDO JSME

Spolek  INFO-DRÁČEK z.s.  vznikl  z potřeby sdělovat Vietnamcům žijícím v Česku základní informace o životě v této zemi, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů sdružení je pomáhat překlenout komunikační překážky
u všech věkových kategorií a formou různých aktivit napomoct vietnamským obyvatelům začlenit se plnohodnotně do společnosti České republiky.

Významným úkolem spolku je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků, přístupu k různým životním situacím. Vietnamské komunity žijící v Česku se otevírají české společnosti, což lze pozorovat především u zde vyrůstajících Vietnamců, kteří inklinují spíše k hodnotám evropským. Spolek usiluje v rámci svých aktivit i o zviditelnění Vietnamců, o zapojení české části naší společnosti do těchto aktivit a o vytváření vzájemného porozumění mezi dvěma odlišnými kulturami.

Sdružení pamatuje i na silné rodinné pouto a úzký vztah k dětem, nejbližším rodinným příslušníkům. V roce 2015 byla založená sekce INFO-DRÁČEK pro děti, která se zaměřuje se na volnočasové aktivity dětí a mládeže, jako jsou krátkodobé i dlouhodobé pobyty, pobyty rodičů s dětmi, integrační výlety do ZOO v ČR, farmy a parky. Organizováním sportovních soutěží chce spolek podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže, vietnamské, české, multietnické.

Spolek spolupracuje se státní správou a komunální samosprávou, i s ostatními neziskovými organizacemi, s nimiž sdílí základní cíle, spolupracovat na jednotlivých projektech, výměně zkušeností a na zlepšení spolupráce v rámci vietnamských společenství v Česku.

Velký důraz sdružení klade na dobrou komunikaci s orgány veřejné správy a jinými institucemi pro další zlepšování vzájemného soužití Vietnamců a Čechů a chce napomáhat k odstraňování problémů v občanském soužití.

Důležitou aktivitou spolku je projekt „Daruj dřeň, daruješ život“, který má za cíl získat asijské dárce kostní dřeně.

Věříme, spolek  INFO-DRÁČEK z.s.  si najde cestu ke všem, kteří mají zájem o udržování dobrých vzájemných vztahů
a o pohled Vietnamců na české obyvatele a opačně. Pro mnohé z Vietnamců Česká republika není jen druhým domovem, ale už jejich domovem prvním. Věříme, že Vietnamci v Česku nezapomenou, kde mají své kořeny, udrží si svou kulturu
a zároveň dokáží přijmout pravidla země, v níž se rozhodli žít.

 
 

KONTAKT

INFO-DRÁČEK, z.s.
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 Písnice
IČO: 228 37 558

Marta Kratochvílová / Kulturní program

GSM: +420 775 533 266
E-mail: marty.two@seznam.cz


Zdenka Dubová / produkce

GSM: +420 778 050 185
E-mail: zdenka@info-dracek.cz

Tu Thanh Phamová / pronájem stánků

GSM: +420 775 607 932

E-mail: tulinka@info-dracek.cz


Pavel Dubový / technické zabezpečení
GSM: +420 775 665 221
E-mail: pavel.dubovy@gmail.com

 

© 2016 Created by Bantu Design

 

logo_Praha4.png